Sizi Arayalım
Bazı Mal ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 03.01.2020/3

Bazı Mal ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

02.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’da yapılan düzenlemeyle, bazı mal ve hizmetlerde uygulanacak olan KDV oranları indirilmiştir. Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

1. Tavuk Yumurtalarının Toptan Tesliminde Geçerli KDV Oranı %1’e İndirilmiştir:

İşbu Duyuru konusu Karar ile yukarıda sözü edilen 2007/13033 sayılı BKK’ya ekli (I) sayılı listenin 3. sırasına “tavuk yumurtası” ibaresi eklenmek suretiyle, tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Tavuk yumurtasının perakende teslimlerindeki KDV oranı ise %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir. Tavuk yumurtası dışındaki (hindi, kaz ve bıldırcın gibi) yumurtaların toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV’ye tabidir.

2. Toptancı Halleri İle Su Ürünleri Toptan Satış Yerlerinde Faaliyette Bulununlara Yapılan Balık Teslimlerinde Uygulanan Kdv Oranı %1’e İndirilmiştir:

2007/13033 sayılı BKK’ya ekli (I) sayılı listenin 6. sırasına “toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine teslimi” ibaresi eklenmiş ve böylelikle, sözü edilen yerlerde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan balık teslimlerinde geçerli KDV oranı %1’e indirilmiştir. Toptancı hali ile su ürünleri toptan satış yerleri dışında faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile tüketicilere yapılan balık teslimleri %8 oranında KDV’ye tabi olmaya devam edecektir.

3. Mobilyaların KDV Oranı %8’e İndirilmiştir:

 İşbu Duyuru konusu Karar ile, yukarıda belirtilen BKK’ya ekli (II) sayılı listede yapılan düzenlemeyle, aşağıdaki tabloda yer alan mobilyalar için geçerli KDV oranları %18’den %8’e düşürülmüştür. Sözü edilen indirim için herhangi bir süre sınırı öngörülmemiştir.

GTİP NUMARASI

MAL CİNSİ

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilir oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu ve benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

 

Saygılarımızla.

Dosyalar