Sizi Arayalım
Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 04.06.2021/84

Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

01.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesi kapsamındaki menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarının belirlendiği “2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nda değişikliğe gidilerek, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bunun yanı sıra tahvil, bono ve kira sertifikası gelirleri ile yatırım fonlarından elde edilen gelirlerine ilişkin tevkifat oranlarındaki indirimin süresi de 31.05.2021 tarihine uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 01.04.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, 01.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

 • Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları,
 • Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile
 • Yatırım fonlarından sağlanan gelirlere

ilişkin tevkifat oranlarındaki indirimin süresi 31.07.2021 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Sözü edilen düzenlemenin detayları aşağıdaki gibidir.

Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

İşbu Duyuru konusu Karar ile, vadesiz ve özel cari hesaplar ile ilgili dönemde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan geçici süreli indirim, 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen hesaplardan elde edilen gelirlere uygulanmasını temin edecek şekilde uzatılmıştır. 

Buna göre, 30.09.2020 ile 31.07.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranları;

 • Mevduat faizlerinde (TL cinsinden);
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Katılım bankalarınca (TL cinsinden) katılma hesabı için ödenen kar paylarında;
  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

olarak uygulanacaktır.

Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Gelirleri ile Yatırım Fonları Gelirlerine İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

İşbu Duyuru konusu Kararda yer alan düzenlemeye göre, 23.12.2020 ile 31.07.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında iktisap edilen;

 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile
 • Fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara

ilişkin tevkifat oranları;

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0

şeklinde uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 23.12.2020 ile 31.07.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara yönelik tevkifat oranı ise %0 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

Dosyalar