Sizi Arayalım
Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 30.07.2021/111

Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

01.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesi kapsamında menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında çeşitli değişikliklere gidilerek, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 01.04.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Akabinde, 01.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları, tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin tevkifat oranlarındaki indirimin süresi 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı. (04.06.2021/84 tarih ve sayılı Duyurumuz)

Bu defa 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

 • Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları,
 • Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile
 • Yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin tevkifat oranlarındaki

indirimin süresi 30.09.2021 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Sözü edilen düzenlemenin detayları aşağıdaki gibidir.

MEVDUAT FAİZLERİ İLE KATILIM BANKALARINCA ÖDENEN KAR PAYLARINA İLİŞKİN TEVKİFAT ORANLARINDAKİ İNDİRİMİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR

İşbu Duyuru konusu Karar ile, vadesiz ve özel cari hesaplar ile ilgili dönemde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan geçici süreli indirim, 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen hesaplardan elde edilen gelirlere uygulanmasını temin edecek şekilde uzatılmıştır. 

Buna göre, 01.04.2020 tarihi ile 30.09.2021 tarihi arasında (bu tarih dahil) yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranları;

 • Mevduat faizlerinde (TL cinsinden);
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Katılım bankalarınca (TL cinsinden) katılma hesabı için ödenen kar paylarında;
  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

olarak uygulanacaktır.

TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARI GELİRLERİ İLE YATIRIM FONLARI GELİRLERİNE İLİŞKİN TEVKİFAT ORANLARINDAKİ İNDİRİMİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Yapılan değişiklikle birlikte, 01.04.2020 tarihi ile 30.09.2021 tarihi arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ilişkin tevkifat oranları;

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0

şekilde uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 01.04.2021 tarihi ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara yönelik tevkifat oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar