Sizi Arayalım
Binek Otomobillerin Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesinde Kullanılan Matrah Aralıklarından Bazıları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU 28.11.2022/113

Binek Otomobillerin Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesinde Kullanılan Matrah Aralıklarından Bazıları Yeniden Belirlenmiştir

24.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile bazı binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah aralıkları yeniden belirlenmiştir.

24.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar) ile bazı binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah aralıkları yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobillerin ÖTV oranları, motor gücü ile vergisiz satış fiyatları birlikte dikkate alınarak belirlenmektedir.

Binek otomobillerin ÖTV oranlarının belirlenmesinde kullanılan ve 6417 sayılı Karar ile güncellenen ÖTV matrah aralıklarına aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Değişiklik Öncesi Matrah Aralıkları

Vergi Oranı

(%)

Değişiklik Sonrası Matrah Aralıkları

-Diğerleri

 

-Diğerleri

--Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

--Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

--Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar

45

--Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar

--Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar

50

--Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar

--Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar

60

--Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar

--Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar

70

--Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar

--Diğerleri

80

--Diğerleri

--Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

 

--Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

--Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

 

--Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

--Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar

45

--Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar

-- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar

50

--Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar

--Diğerleri

80

--Diğerleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınmaktadır. (II) sayılı listelerdeki mallarda ise nispi vergi oranları üzerinden vergileme yapılmaktadır. Sözü edilen mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için vergiyi doğuran olay, bu malların ilk iktisabında meydana gelmektedir. Kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 24.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar