Sizi Arayalım
Bir Hakkın Doğumu, Kullanımı Veya Sona Ermesi İle İcra ve İflas İşlemleri Konularındaki Yargısal ve İdari Sürelerin Durma Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 30.04.2020/86

Bir Hakkın Doğumu, Kullanımı Veya Sona Ermesi İle İcra ve İflas İşlemleri Konularındaki Yargısal ve İdari Sürelerin Durma Süresi Uzatılmıştır

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi ile yeni koronaviris (Covid-19) salgınının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuş ve Cumhurbaşkanına salgının devam etmesi halinde durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilmesi hususunda yetki verilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 27.03.2020 tarihinde yayınlanan Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 7226 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde düzenlenen durma süresi;

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak ve
  • Salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirmek üzere

01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu durumda, bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin süreler ile icra ve iflas işlemlerine ilişkin süreler, durma süresinin sona erdiği 15.06.2020 gününü takip eden günden itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır. 15.06.2020 tarihi itibarıyla bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler ise, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır

Saygılarımızla. 

Dosyalar