Sizi Arayalım
Çeşitli Kira Ödemelerine İlişkin Stopaj Oranlarında Yapılan İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 24.12.2020/198

Çeşitli Kira Ödemelerine İlişkin Stopaj Oranlarında Yapılan İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarının bazılarında değişikliğe gidilerek, çeşitli kira ödemelerine ilişkin stopaj oranları 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere %20’den %10’a indirilmişti. Bu defa, 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kira ödemelerine ilişkin stopaj oranlarında yapılan söz konusu indirim 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 94. maddesinde yer alan stopaj (tevkifat) oranlarına ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’nın 1/1. maddesinin (5) no.lu bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan vergi kesintileri oranlarına ilişkin 2009/14594 sayılı BKK’nın 1/1. maddesinin (2) no.lu bendinde değişikliğe gidilerek, çeşitli kira ödemelerine ilişkin stopaj oranları 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere %20’den %10’a indirilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız 02.08.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, sözü edilen BKK’lara geçici maddeler eklenmek suretiyle, aşağıda belirtilen kira ödemelerine ilişkin %10 olarak belirlenen stopaj oranlarının, 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir: 

  • GVK’nın 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

İşbu Duyuru konusu Karar 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, belirtilen indirimli stopaj oranları yeni bir süre uzatımı olmadığı sürece 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemeler için geçerli olacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar