Sizi Arayalım
Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Yükümlülüğü (CbCR)’ın Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekmektedir

DUYURU: 14.06.2024/37

Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Yükümlülüğü (CbCR)’ın Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekmektedir

Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketlerin, kendileri ana merkez olmasa da, 2023 yılına ilişkin Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağına ilişkin olan CbCR Bildiriminin 2024/Haziran ayı sonuna kadar Türk Maliye İdaresi’ne bildirmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 25.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan çok sayıda değişikliğin yanı sıra OECD BEPS Projesi kapsamında benimsenen üç kademeli transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatına girmiştir. Bu yükümlülükler çerçevesinde yerel transfer fiyatlandırması raporuna (“local file”) ek olarak genel rapor (“master file”) ve ülke bazlı rapor (“CbCR”) yükümlülükleri getirilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 25.02.2020 tarihinde yayımladığımız Uluslararası Vergi Bülteni ile soru-cevap şeklinde hazırladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 01.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Türkiye Cumhuriyeti adına 30.12.2019 tarihinde Ankara'da imzalanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (“Yetkili Makam Anlaşması”) onaylanmıştı. Böylelikle, Ülke Bazlı Raporlama bilgilerinin Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik değişimine imkan veren hukuki zemin oluşturulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığına sunulan Ülke Bazlı Raporların diğer ülkeler ile paylaşmasının yolu açılmıştı. (05.10.2020 tarihinde yayınladığımız 37 sayılı Uluslararası Vergi Bülteni)

Bu açıklamalar kapsamında, çok uluslu işletme grupları tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” doldurularak, elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmektedir. 

Ülke bazlı raporlama kapsamındaki çok uluslu işletme grupları tarafından İdareye “ÜLKE BAZLI RAPORLAMA” yapılıp yapılmaması, her yıl Haziran ayı sonuna kadar, söz konusu bildirim formunun doldurularak İnternet Vergisi Dairesi üzerinden verilme zorunluluğunu değiştirmemektedir.

Buna göre, Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketlerin, kendileri ana merkez olmasa da, 2023 yılına ilişkin Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağına ilişkin olan CbCR Bildiriminin 2024/Haziran ayı sonuna kadar Türk Maliye İdaresi’ne bildirmesi gerekmektedir.

                                                                                                                         Saygılarımızla.

Dosyalar