Sizi Arayalım
Cumhurbaşkanı Kararı İle Artırılmasına Karar Verilen Maktu Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Yayımlanmıştır

DUYURU 15.07.2023/85

Cumhurbaşkanı Kararı İle Artırılmasına Karar Verilen Maktu Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Yayımlanmıştır

13.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “93 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği” ile, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan artırımlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen ve 08.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) açıklanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar) ile; Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştı. (10.07.2023 tarihli, 81 sayılı Duyurumuz)

Diğer taraftan, yine bu Karar ile anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştı.

Bu defa, 13.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “93 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği” ile, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan artırımlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen ve 08.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ kapsamında, 08.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarlarının yer aldığı tabloya ulaşmak için tıklayınız.

“93 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar