Sizi Arayalım
Deprem Nedeniyle OHAL İlan Edilen Yerlerdeki Afetzedeler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde Geçerli KDV Oranı 31.12.2023’e Kadar  %1’e İndirilmiştir

DUYURU 14.02.2023/25

Deprem Nedeniyle OHAL İlan Edilen Yerlerdeki Afetzedeler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde Geçerli KDV Oranı 31.12.2023’e Kadar %1’e İndirilmiştir

14.02.2023 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan “6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde kullanılmak üzere afetzedelere ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17/2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan prefabrik yapı ve konteyner teslimleri (kurulum ve montaj işleri dâhil) için geçerli KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere ’den %1’e indirilmiştir.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle söz konusu iller için mücbir sebep hali ilan edilmişti. (08.02.2023 tarihli, 19 sayılı Duyurumuz)

Bununla birlikte, 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 08.02.2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Bu defa, 14.02.2023 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan “6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici 10. madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 10

“Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Söz konusu Karar ile, OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde kullanılmak üzere afetzedelere ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17/2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan prefabrik yapı ve konteyner teslimleri (kurulum ve montaj işleri dahil) için geçerli KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %18’den %1’e indirilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 15.02.2023 tarihinde (yani, yarın) yürürlüğe girecektir.

“6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar