Sizi Arayalım
Dernek Beyannameleri İle Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 10.04.2020/68

Dernek Beyannameleri İle Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Bilindiği üzere, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19/1 maddesinde, “Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu defa, koronavirüs (COVİD-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, “İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarih ve 2612 sayılı yazısı” ile, derneklerin idareye vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması ve bildirilmesi sürecinde mağdur olmalarını ve idari yaptırımlarla karşılaşmalarını önlemek maksadıyla; 

  • 2020/Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılına ilişkin dernek beyannameleri ile 
  • Mevzuatlarından kaynaklanan diğer bildirimlerin

mülki idare amirliklerine verilme süreleri, 01.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar