Sizi Arayalım
E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgilendirme Duyurusu

DUYURU: 01.05.2020/87

E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgilendirme Duyurusu

Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden dolayı doğrudan etkilenen mükelleflere yönelik olarak, mücbir sebep ilan edilirken bunun yanında e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süresi;

  • Mücbir sebep kapsamda olan mükellefler yönünden;
    • Anılan Tebliğ ile, normal süresi 30.04.2020, 31.05.2020 ve 30.06.2020 sonuna kadar olan anılan yükümlülükler, 27.07.2020 tarihine kadar (25.03.2020 tarihinde yayınlanan Duyurumuz)
  • Mücbir sebep kapsamında olmayan mükellefler yönünden ise;
    • 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, normal süresi 31.03.2020 günü sonuna kadar olan anılan yükümlülükler, 30.04.2020 günü sonuna kadar (24.03.2020 tarihinde yayınlanan Duyurumuz)
    • 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 30.04.2020 günü sonuna kadar olan anılan yükümlülükler, 01.06.2020 günü sonuna kadar (21.04.2020 tarihinde yayınlanan Duyurumuz)

uzatılmıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-defter uygulamalarına yönelik internet sitesinde (www.edefter.gov.tr) yayınlanan “29.04.2020 tarihli Duyuru” ile, bahsi geçen düzenlemelerde belirtilen tarihlere uzatılmış olan e-defter oluşturma/imzalama ve sisteme yükleme yükümlülüklerine ilişkin normal ve uzatılmış süreleri belirtir şekilde bilgilendirici tablo hazırlanmıştır.

Sözü geçen tablo, uygulayıcılar için kolaylık sağlayıcı ve hatırlatıcı nitelikte olduğundan ekte yer verilmiştir.

Ek: E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Tablosu

AYLIK / 3 AYLIK SEÇENEĞİ

DÖNEM

E-DEFTER UYGULAMASINA DÂHİL OLAN MÜKELLEF TÜRLERİ

NORMAL SÜRESİ

UZAYAN SÜRE

İLGİLİ MEVZUATI

2019 Yılı Ayları İçin Aylık

Yükleme Yapılır

Aralık 2019

Gelir Vergisi Mükellefleri

31.03.2020

30.04.2020

126 Sıra No.lu VUK

 Sirküleri

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

30.04.2020

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

30.04.2020

01.06.2020

128 Sıra No.lu VUK Sirküleri

2020 Yılı Ayları İçin Aylık Berat Yükleme

Tercihinde Bulunanlar

 

 

 

Ocak 2020

Gelir Vergisi Mükellefleri

(518 SN VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep Kapsamındadırlar)

 

30.04.2020

 

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

30.04.2020

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

30.04.2020

01.06.2020

128 Sıra No.lu VUK Sirküleri

 

 

 

Şubat 2020

Gelir Vergisi Mükellefleri

(518 SN VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep Kapsamındadırlar)

 

31.05.2020

 

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

31.05.2020

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

31.05.2020

01.06.2020

Genel Esaslar

(31.06.2020 Tarihinin Resmi Tatil Olması Nedeniyle)

 

 

 

Mart 2020

Gelir Vergisi Mükellefleri

(518 SN VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep Kapsamındadırlar)

 

30.06.2020

 

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

30.06.2020

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

30.06.2020

30.06.2020

Genel Esaslar

2020 Yılı Ayları İçin Üç Aylık Berat Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Ocak, Şubat, Mart 2020

Gelir Vergisi Mükellefleri

(518 SN VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep Kapsamındadırlar)

31.05.2020

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

31.05.2020

27.07.2020

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

(Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

31.05.2020

01.06.2020

Genel Esaslar

(31.06.2020 Tarihinin Resmi Tatil Olması Nedeniyle)

 Saygılarımızla. 

Dosyalar