Sizi Arayalım
Üniversite ve Yüksekokullar ile Özel Eğitim Kurumlarınca Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranı Belli Bir Dönem İçin %1’e İndirilmiştir

DUYURU: 31.08.2020/149

Üniversite ve Yüksekokullar ile Özel Eğitim Kurumlarınca Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranı Belli Bir Dönem İçin %1’e İndirilmiştir

30.08.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına geçici 7’nci madde eklenmek suretiyle;

  • Üniversite ve yüksekokullar ile 
  • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunuve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında

01.09.2020 ila 30.06.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için katma değer vergisi oranının %8 yerine %1 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Böylelikle, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde özel sektör ya da vakıflar veya diğer katma değer vergisi mükellefleri tarafından sunulan eğitim/öğretim hizmetlerinde katma değer vergisinin %1 oranında uygulanması sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen %1 oranının uygulanması nedeniyle, ilgili mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi toplamlarının vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisi toplamından fazla olması ihtimali yükselmiştir. Bu durumda olan mükellefler açısından eğitim/öğretim hizmetlerinin sunulmasına ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisi farkının mahsuben ya da nakden iade alınması gündeme gelebilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar