Sizi Arayalım
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 29.05.2020/106

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 28.05.2020 tarihinde yayımlanan “131 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan ve 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31.05.2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 01.06.2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken; 

  • Aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 dönemi ile
  • Üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri

e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19.06.2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar