Sizi Arayalım
Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Kullanıma Sunulmuştur

DUYURU: 12.05.2020/95

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Kullanıma Sunulmuştur

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, e-Tebligat uygulaması Vergi Denetim Kurulu tarafından kullanıma açılarak vergi müfettişlerince gerçekleştirilen vergi inceleme süreçlerine ait tebligat işlemlerinin de elektronik ortama taşınması sağlanmış ve yapılan değişiklik kapsamında görme engellilere yapılacak tebligatta uygulanacak usuller belirlenmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 24.10.2019 tarihinde yayımladığımız Duyuruda yer almıştı. 

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan “11.05.2020 tarihli Duyuru” ile, 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve tebliği gereken belgelerin mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Elektronik Tebligat Sistemi” Broşürünün kullanıma sunulduğu duyurulmuştur.

Elektronik Tebligat Sistemi Broşüründe uygulayıcılar için aşağıda yer alan başlıklar altında ilgili soruların cevaplanması suretiyle bilgilendirici nitelikte açıklamalara yer verilmiştir:

  • Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir?
  • Hangi Mükellefler e-Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır?
  • e-Tebligat Sistemini Kullanmak için Başvuru Nasıl Yapılır?
  • e-Tebligat Gönderildiğinde Nasıl Haberdar Olunur?
  • e-Tebligat Sisteminden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılır?
  • e-Tebligat Sisteminden Nasıl Çıkılır?

Sözü edilen broşüre bu linkten ulaşılabilir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar