Sizi Arayalım
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu COVID-19 Salgınının Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesine ve Bazı Süreli Yükümlülüklere İlişkin Sürelerin 3 Ay Uzatılmasına Karar Vermiştir

DUYURU: 06.04.2020/64

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu COVID-19 Salgınının Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesine ve Bazı Süreli Yükümlülüklere İlişkin Sürelerin 3 Ay Uzatılmasına Karar Vermiştir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nun 04.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “02.04.2020 tarih ve 9276 sayılı Kararı” ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının “mücbir sebep” olarak kabul edilmesine karar vererek bu kapsamda;

  • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10.03.2020 tarihinde veya sonrasında;

- Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Yönetmeliğin geçici 15. maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,

- Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,

- Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,

- Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,

- Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri,

- Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin süreleri,

  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinde bağlantı anlaşması süresi 10.03.2020 tarihinde veya sonrasında

sona eren veya sona erecek gerçek ve tüzel kişilere sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 (üç) ay süreyle uzatılmasını karara bağlamıştır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar