Sizi Arayalım
Eylül 2020 Vergi Takvimi

DUYURU: 01.09.2020\154

Eylül 2020 Vergi Takvimi

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Eylül

01.09.2020

09.09.2020

16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.09.2020

10.09.2020

16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

15.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.09.2020

15.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

15.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

15.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

15.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

15.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

15.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.09.2020

21.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

21.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

21.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

21.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.09.2020

21.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

21.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.09.2020

24.09.2020

1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.09.2020

25.09.2020

1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

28.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

28.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

28.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül

01.09.2020

30.09.2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01.09.2020

30.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

30.09.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.09.2020

30.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

30.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2020

30.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.09.2020

30.09.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.09.2020

30.11.2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

 

Saygılarımızla,

Dosyalar