Sizi Arayalım
EYT’liler İçin 5 Puanlık Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi İndirimi Hakkında SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 19.04.2023/63

EYT’liler İçin 5 Puanlık Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi İndirimi Hakkında SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

14.04.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 03.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 95/2. maddesinde belirtilen, yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalıların emekli olduktan sonra en son çalıştıkları özel sektör işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP)’ye tabi çalışmaya başlamaları halinde, SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Bu defa, “14.04.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi”nde SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına ilişkin usul ve esasları açıklanmıştır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 95/2. maddesinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için, anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartların yanı sıra;

  • 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,
  • Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,
  • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
  • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 95/2. maddesinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu destekten indirim kapsamına giren sigortalıların ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmadan önce en son çalıştıkları işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştıkları süre boyunca yararlanılacaktır.

Genelge hükümleri 03.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14.04.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

“14.04.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi”nin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar