Sizi Arayalım
Faturası Döviz Cinsinden Düzenlenen Ancak Ödemesi TL Olarak Yapılan İthalat İşlemlerinde Eşyanın Beyan Edilecek Gümrük Kıymeti, KDV Matrahı ve KKDF Açısından Tereddüt Edilen Hususlara İlişkin Yazılı Açıklama Yapılmıştır

DUYURU: 05.12.2022/121

Faturası Döviz Cinsinden Düzenlenen Ancak Ödemesi TL Olarak Yapılan İthalat İşlemlerinde Eşyanın Beyan Edilecek Gümrük Kıymeti, KDV Matrahı ve KKDF Açısından Tereddüt Edilen Hususlara İlişkin Yazılı Açıklama Yapılmıştır

Faturası döviz cinsinden düzenlenen ancak ödemesi TL olarak yapılan ithalat işlemlerinde eşyanın beyan edilecek gümrük kıymeti, KDV matrahı ve KKDF açısından tereddüt edilen hususlara ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yazılı açıklama yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarihli yazısı ile, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ”de yurtiçi yerleşikler arasındaki menkul mal sözleşmelerine ilişkin ödemelerin TL cinsinden yapılmasına yönelik değişiklik sonrasında, faturası döviz cinsinden düzenlenen ancak ödemesi TL olarak yapılan ithalat işlemlerinde eşyanın beyan edilecek gümrük kıymeti, KDV matrahı ve KKDF açısından tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklama yapmıştır.

Sözü edilen açıklamada yer alan hususlar, özetle aşağıdaki gibidir.

  • Beyanname konusu eşya bedeline ilişkin faturanın döviz cinsinden, ödemenin ise TL cinsinden yapıldığı durumlarda; ithal eşyasının gümrük kıymetine esas olacak değerinin, faturada yer alan döviz tutarının, Gümrük Kanunu’nun 30. maddesinde belirtildiği şekilde gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan, TCMB döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak beyan edilmesi,
  • KKDF kesintisi doğmaması açısından ise, faturada yer alan eşya bedelinin ödemenin yapıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığının (beyanname tescil tarihi dahil) bu tarihten önceki bir tarihte transfer edildiğinin TBF ID ile 2014/18 sayılı Genelge kapsamındaki ithalatta ise banka yazısı, dekont, swift vb. belgelerle gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözü edilen işlemlerde eşya bedelinin ödendiği tarihteki kur ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kur arasında oluşacak farkların (kur farklarının), eşyanın gümrük kıymeti ve/veya ithalatta KDV matrahı açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarihli yazısının orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

            Saygılarımızla.

Dosyalar