Sizi Arayalım
Finansman Bonoları İle Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirlere ve Bunların  Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlara İlişkin Stopaj Oranı  15% Olarak Belirlenmiştir

DUYURU: 26.05.2020/105

Finansman Bonoları İle Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirlere ve Bunların  Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlara İlişkin Stopaj Oranı 15% Olarak Belirlenmiştir

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacak olan geçici 67. maddesi gereğince, bazı menkul kıymetlerle diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve/veya elden çıkarılması yoluyla elde edilen menkul sermaye iradı ile değer artışı kazançları için stopaj yoluyla vergileme yapılması ve bunların beyana konu edilmemesi suretiyle bu vergilemenin nihai vergileme olması şeklinde özel bir vergileme rejimi uygulanmaktadır. Anılan madde uyarınca yapılması gereken stopaj oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile belirlenmiş bulunmaktadır. 

Bu defa 24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, sözü edilen BKK’nın 1/1. maddesinin (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde değişikliğe gidilerek;

  • 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve
  • Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından

sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlar üzerinden yapılacak stopaj oranı %10’dan %15’e yükseltilmiştir.

İşbu Duyuru konusu Karar, 24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, anılan tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar