Sizi Arayalım
Gecikme Zammı Oranı %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiştir

DUYURU 22.05.2024/30

Gecikme Zammı Oranı %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile gecikme zammı oranı, 21.05.2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 olarak belirlenmiştir.

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’nın 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 (yıllık bazda %54) olarak yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, AATUHK’nın 51. maddesi uyarınca, kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanmakta olup, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak (ay kesri 30’a bölünmek suretiyle) hesaplanmaktadır. Ayrıca, anılan maddede, Cumhurbaşkanı’na gecikme zammı oranını aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı %10’una kadar indirebilme, 2 katına kadar artırabilme, aylar itibariyle farklı olarak belirleyebilme hususlarında yetki verilmiştir.

Bu yetki çerçevesinde, 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 14.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5 olarak belirlenmişti. (15.11.2023 tarihli, 119 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile, AATUHK’nın 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 (yıllık bazda %54) oranına yükseltilmiştir.

Yeni Gecikme Zammı Uygulaması

Karar 21.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren vadesi geldiği halde ödenmeyen (başta vergiler olmak üzere) amme alacaklarına aylık %4,5 oranı esas alınmak suretiyle gecikme zammı uygulanacaktır. Vadesi 21.05.2024 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacakları için ise bu tarihe kadar eski oranlarda, bu tarihten itibaren yeni belirlenen aylık %4,5 oranında gecikme zammı hesaplanacaktır.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir.

Yeni Gecikme Faizi Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 21.05.2024 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı da %4,5 olmuştur.

Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmamaktadır.

Yeni Pişmanlık Zammı Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, pişmanlık zammı gecikme zammı oranında uygulandığından, 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup, 21.05.2024 tarihinden itibaren uygulanacak pişmanlık zammı oranı da %4,5 olmuştur.

Bilindiği üzere, pişmanlık zammı hesabında ay kesirleri tam ay sayılmaktadır.

Gecikme Zammı Oranı Değişimi İzleme Tablosu

Geçmiş dönemlerde ve halihazırda geçerli bulunan gecikme zammı (dolayısıyla gecikme faizi ve pişmanlık zammı) oranları ile geçerli oldukları dönemler aşağıdaki tablodaki yer almaktadır:

İlgili BKK/Cumhurbaşkanı

Kararı

Geçerli Olduğu

Tarih Aralığı

Uygulanan Aylık Oranlar

(Her Ay İçin)

2001/2175 Sayılı BKK

29.03.2001 – 30.01.2002

%10

2002/3550 Sayılı BKK

31.01.2002 – 11.11.2003

%7

2003/6345 Sayılı BKK

12.11.2003 – 01.03.2005

%4

2005/8551 Sayılı BKK

02.03.2005 – 20.04.2006

%3

2006/10302 Sayılı BKK

21.04.2006 – 18.11.2009

%2,5

2009/15565 Sayılı BKK

19.11.2009 – 18.10.2010

%1,95

2010/965 Sayılı BKK

19.10.2010 – 04.09.2018

%1,40

62 Sayılı CK

05.09.2018 – 30.06.2019

%2

1266 Sayılı CK

01.07.2019 – 03.10.2019

%2,5

1592 Sayılı CK

04.10.2019 – 29.12.2019

%2

1947 Sayılı CK

30.12.2019 – 20.07.2022

%1,6

5801 Sayılı CK

21.07.2022 – 13.11.2023

%2,5

7782 Sayılı CK

14.11.2023 – 20.05.2024

%3,5

8484 Sayılı CK

21.05.2024 tarihi itibariyle

%4,5

“8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar