Sizi Arayalım
Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından “E-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri ile Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu” Yayımlanmıştır

DUYURU: 03.10.2021/135

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından “E-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri ile Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu” Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “e-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri ile Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu” yayımlanmıştır. Söz konusu kılavuza aşağıdaki görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

09.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “526 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile “509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” bölümünde yapılan değişikliğe göre;

  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahilolmayan mükelleflerce, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde düzenlenmesi gereken e-Arşiv faturaların,

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile gerekli entegrasyonu sağlayan özel entegratörlerin sistemleri aracılığı ile de düzenlenebileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan “E-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri İle Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu” GİB tarafından 30.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar