Sizi Arayalım
Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayımlanmıştır

DUYURU 16.02.2023/28

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi” mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi” mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde, başta gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere bağış ve yardımların vergi uygulamaları karşısındaki durumu da açıklanmıştır. Rehberde ayrıca, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımların;

  • Ayni veya nakdi şekilde yapılması hususu,
  • Hangi kişi, kurum ve faaliyetlere yönelik olarak yapılması gerektiği,
  • İndirim tutarının tespiti,
  • Belgelendirilmesi,
  • Yıllık beyannamede indirimi

gibi konular hakkında ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir. 

Ayrıca, ülkemizde yaşanan doğal afetler nedeniyle başlatılan yardım kampanyaları kapsamında yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi”ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar