Sizi Arayalım
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 02.10.2021/134

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

01.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; - Mevduat faizleri ve katılım bankalarınca ödenen kar payları, - Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin indirimli tevkifat oranlarının geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

01.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesi kapsamında menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarının belirlendiği “2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nda çeşitli değişikliklere gidilerek, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 01.04.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Akabinde;

 • 01.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”çerçevesinde, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları, tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin tevkifat oranlarındaki indirimin süresi 31.07.2021 tarihine (04.06.2021 tarihli, 84 sayılı Duyurumuz),
 • 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları, tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin tevkifat oranlarındaki indirimin süresi ise 30.09.2021 tarihine uzatılmıştı. (30.07.2021 tarihli, 111 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 01.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

 • Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları,
 • Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile
 • Yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin

tevkifat oranlarındaki indirimin süresi 31.12.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan düzenlemelerin detayları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

İşbu Duyuru konusu Karar ile, vadesiz ve özel cari hesaplar ile ilgili dönemde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan geçici süreli indirimin, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen hesaplardan elde edilen gelirlere uygulanmasını temin edecek şekilde süre uzatılmıştır. 

Buna göre, 30.09.2020 tarihi ile 31.12.2021 tarihi arasında (bu tarih dahil) yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranları:

 • Mevduat faizlerinde (TL cinsinden);
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Katılım bankalarınca (TL cinsinden) katılma hesabı için ödenen kar paylarında;
  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, yeni bir uzatma olmadığı taktirde, 01.01.2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Gelirleri ile Yatırım FonIarı Gelirlerine İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

23.12.2020 ile 31.12.2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki oranlar uygulanacaktır:

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0

Ayrıca, 23.12.2020 ile 31.12.2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar