Sizi Arayalım
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılmıştır

DUYURU: 28.02.2020/22

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan “124 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, mükelleflerden gelen talepler dikkate alınarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesindeki yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30.03.2020 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 02.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri, 30.03.2020 günü sonuna (saat 23:59’a) kadar elektronik ortamda gönderilebilecek ve anılan günün sonuna kadar ödenebilecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar