Sizi Arayalım
Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamasında Beyanname Dönemleri Yeniden Düzenlenmiştir

DUYURU: 23.03.2020/34

Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamasında Beyanname Dönemleri Yeniden Düzenlenmiştir

22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ” ile, geri kazanım katılım payında beyanname dönemleri tüm mükellefler için 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllarda üç aylık olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

  • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
  • İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasında 2021 yılı ile sonraki yıllara ilişkin üç aylık beyan dönemleri ise aşağıdaki şekilde gibi olacaktır:

  • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
  • İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
  • Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
  • Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Diğer yandan, İşbu Duyuru konusu Tebliğin yayımlandığı tarih olan 22.03.2020 tarihinden önce 2020 yılı Ocak ve/veya Şubat dönemleri için beyanname vermiş olanlar, 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

Ayrıca 2020 yılı Ocak ve/veya Şubat dönemleri için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar