Güncel Duyurular - Vergiport

Kategori : Güncel Duyurular

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

07.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de “47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”...

Devamını Oku

2023/Temmuz-Ağustos Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2023/Temmuz-Ağustos Dönemi Özelge Bülteni'mizi...

Devamını Oku

EYLÜL VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Eylül ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan...

Devamını Oku

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %16,75’ten %26,75’e Yükselmiştir

01.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ”...

Devamını Oku

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “29.08.2023 tarihli Duyuru” ile, 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır

06.02.2023 tarihindeki depremler sonrası mücbir sebep hali ilan edilen illerde bazı yükümlülüklerin ertelenmesi ve sürelerin uzatılması...

Devamını Oku

Tecil ve Taksitlendirme Yetkilerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile tecil ve taksitlendirme yetki sınırları yeniden belirlendi. Yetki...

Devamını Oku

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

09.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel...

Devamını Oku

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “03.08.2023 tarih ve 2358545 sayılı yazısı” ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nin...

Devamını Oku

Önde Gelen Vergi, Hukuk ve Finans Profesyonellerinden Okan NETEK Artık Centrum'da!

Hizmet kalitemizin sürekli yükseltilmesi hedeflerimiz çerçevesinde önde gelen vergi, hukuk ve finans profesyonellerinden Sn. Okan...

Devamını Oku

AĞUSTOS VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Ağustos ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan...

Devamını Oku