Güncel Duyurular - Vergiport

Kategori : Güncel Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Kullanılan Eşik Değerlerde Değişiklik Yapılmıştır

06.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine...

Devamını Oku

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %44,25’ten %51,75’e Yükselmiştir

01.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkındaki Tebliğ”...

Devamını Oku

NİSAN 2024 VERGİ TAKVİMİ

Nisan ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetler

Devamını Oku

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsamındaki Döviz Pozisyon Raporlaması Yapmayan Mükelleflere TCMB Uyarı Yazıları Göndermeye Başlamıştır

Sistemik risk veri takip sistemi kapsamındaki döviz pozisyon raporlaması yapmayan mükelleflere TCMB uyarı yazıları göndermeye başlamıştır....

Devamını Oku

2024 / Ocak-Şubat Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2024 / Ocak-Şubat Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz...

Devamını Oku

MART 2024 VERGİ TAKVİMİ

Mart ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetler

Devamını Oku

Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Uygulamasına Bazı İstisnalar Getirilmiştir

28.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2024-32/69 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ...

Devamını Oku

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

20.02.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “165 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; 2023...

Devamını Oku

50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

10.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “50 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Devamını Oku

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesine Yönelik Esneklik Sağlanan Ülkelerde Değişiklik Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlemeleriyle, ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ve %50 tasarrufunun serbest...

Devamını Oku

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannameleri için Yeni Ödeme Süresi Belirlendi! 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,...

Devamını Oku