Güncel Duyurular - Vergiport

Kategori : Güncel Duyurular

Enflasyon Düzeltmesi İşlemlerinde Kullanılacak 2024/Ocak-Haziran Dönemine Ait Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır

17.07.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “170 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (2024-8)” ile, enflasyon...

Devamını Oku

Vergi Kanunları ile Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Öngören Torba Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

16.07.2024 tarihinde TBMM'ye sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair...

Devamını Oku

2024 / Mayıs-Haziran Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde 2024/Mayıs-Haziran Döneminde paylaşıma açılan muktezaları içeren Özelge Bülteni'mizi...

Devamını Oku

TEMMUZ 2024 VERGİ TAKVİMİ

Temmuz ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetlerin listesine aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

Devamını Oku

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Ticaret Bakanlığı tarafından 15.06.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak...

Devamını Oku

Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Yükümlülüğü (CbCR)’ın Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekmektedir

Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna...

Devamını Oku

İhracat Bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Satış Zorunluluğunda Uygulanan Oran %40’tan %30’a Düşürülmüştür

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “07.06.2024 Tarih ve 3187388 Sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılarak ihracat...

Devamını Oku

HAZİRAN 2024 VERGİ TAKVİMİ

Haziran ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetlerin listesine aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

Devamını Oku

e-Belgelere Yeni Zorunlu Alanlar Eklenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22.05.2024 tarihli Duyuru’da, e-Belgelere yeni zorunlu alanlar eklendiği ve e-Arşiv Teknik...

Devamını Oku

Elektronik Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22.05.2024 tarihli Duyuru’da, e-Belgelere yeni zorunlu alanlar eklendiği ve e-Arşiv Teknik...

Devamını Oku

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36’dan %48’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:8” ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil...

Devamını Oku

Ticari İşlerde Geçerli Kanuni Faiz Oranları Artırılmıştır

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un...

Devamını Oku