Sizi Arayalım
GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 01.04.2021/48

GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

01.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; - Türk Lirası mevduatlardan elde edilen faizleri ile katılım bankalarınca Türk Lirası cinsinden ödenen kar payları, - Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile - Yatırım fonundan sağlanan gelirlere ilişkin tevkifat oranlarındaki indirimin süresi 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Düzenleme, 01.04.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında yeni açılan veya vadesi yenilenen mevduat ve katılım hesapları ile anılan tarih aralığında iktisap edilen tahvil, bono ve kira sertifikaları ile yatırım fonları kaynaklı gelirlere yönelik olarak, Resmi Gazete’de yayımlandığı 01.04.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesi kapsamında menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında çeşitli değişikliklere gidilerek, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi uzatılmış ve bunun yanı sıra tahvil, bono ve kira sertifikaları gelirleri ile yatırım fonları gelirlerine ilişkin tevkifat oranlarında geçici süreliğine indirime gidilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 24.12.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, 01.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

 • Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları,
 • Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile
 • Yatırım fonlarından sağlanan gelirlere

ilişkin tevkifat oranlarındaki indirimin süresi 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Sözü edilen düzenlemenin detayları aşağıdaki gibidir.

Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

İşbu Duyuru konusu Karar ile, vadesiz ve özel cari hesaplar ile ilgili dönemde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan geçici süreli indirim, 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen hesaplardan elde edilen gelirlere uygulanmasını temin edecek şekilde uzatılmıştır. 

Buna göre, 01.04.2020 tarihi ile 31.05.2021 tarihi arasında (bu tarih dahil) yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranları;

 • Mevduat faizlerinde (TL cinsinden);
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Katılım bankalarınca (TL cinsinden) katılma hesabı için ödenen kar paylarında;
  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

olarak uygulanacaktır.

Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Gelirleri ile Yatırım Fonları Gelirlerine İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Yapılan değişiklikle birlikte, 01.04.2020 tarihi ile 31.05.2021 tarihi arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen;

 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile
 • Fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara

ilişkin tevkifat oranları;

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0

şekilde uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 01.04.2021 tarihi ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara yönelik tevkifat oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar