Sizi Arayalım
Hak Sahipliğiyle İlgili Bilgilerin İhraççılarla Paylaşılması Hakkında Yönerge Yayımlanmıştır

DUYURU: 05.02.2021/18

Hak Sahipliğiyle İlgili Bilgilerin İhraççılarla Paylaşılması Hakkında Yönerge Yayımlanmıştır

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayınlanan 02.02.2021 tarih ve 916 sayılı Genel Mektup kapsamında hazırlanan "Hak Sahipliğine İlişkin Bilgilerin İhraççılarla Paylaşılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi" ile, pay hak sahipliği bilgilerinin ihraççılarla paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve şirketin ait olduğu pazara göre (Yıldız ve Ana Pazar), yasal ihtiyaçlar ve fonların taleplerine yönelik kurallar hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda, ihraççılarca yapılan başvurunun işbu Duyuru konusu Yönergeye uygun bulunması halinde yatırımcı bilgileri raporu hazırlanacak ve Merkezi Veri Toplama ve Analiz Sisteminden ihraççının alması sağlanacaktır. Ayrıca, yatırımcı bilgileri raporunun her hesap döneminde azami iki kez verilmesi mümkün olacaktır.

Söz konusu Yönergenin tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar