Sizi Arayalım
Halka Arz Edilecek Payların Piyasa Değerlerine İlişkin Alt Sınırlar Yükseltilmiştir

DUYURU: 16.02.2021/27

Halka Arz Edilecek Payların Piyasa Değerlerine İlişkin Alt Sınırlar Yükseltilmiştir

11.02.2021 tarihinde Borsa İstanbul’un internet sitesinde yayımlanan BİST Kotasyon Yönergesi Revizyonu ile, halka arz edilen payların piyasa değeri ile ilgili asgari tutar şartı; - Yıldız Pazar için 200 milyon TL’den 300 milyon TL’ye, - Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye ve - Alt Pazar için 20 milyon TL’den 40 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7256 sayılı Kanun” ile, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilecek kurumlara yönelik olarak kurumlar vergisi oranının geçici süreyle indirimli olarak uygulanması sağlanmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 19.11.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Buna göre, bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri hariç olmak üzere;

  • Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında ilk defa halka arz edilen kurumların,
  • Payların ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere, beş hesap dönemine ait kazançlarına

kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin şartın kaybedilmesi halinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu defa, 11.02.2021 tarihinde Borsa İstanbul (BİST) sitesinde yayımlanan “BİST Kotasyon Yönergesi Revizyonu” ile söz konusu Yönergede değişikliğe gidilerek, halka arz edilen payların piyasa değeri ile ilgili asgari tutar şartı;

  • Yıldız Pazar için 200 milyon TL’den 300 milyon TL’ye,
  • Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye ve
  • Alt Pazar için 20 milyon TL’den 40 milyon TL’ye

yükseltilmiştir.

Sözü edilen değişiklik sonrasında, payların ilk kotasyonu için yapılacak olan başvurularda, ortaklığın ilgili pazar itibariyle tamamını sağlaması gereken şartlar aşağıdaki gibi olmuştur:

 

Yıldız Pazar

Ana Pazar

Alt Pazar

Halka arz edilen payların piyasa değeri

Asgari 300.000.000 TL

Asgari 75.000.000 TL

Asgari 40.000.000 TL

Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı

%15

%20

%25

Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında dönem kârı olması

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki Özsermaye / Sermaye Oranı

1'den büyük

1'den büyük

1,25'den büyük

  Saygılarımızla. 

Dosyalar