Sizi Arayalım
HAZİRAN 2024 VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 31.05.2024/35

HAZİRAN 2024 VERGİ TAKVİMİ

Haziran ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetlerin listesine aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/02/2024

10/06/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/03/2024

10/06/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/03/2024

10/06/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2024

10/06/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/06/2024

10/06/2024

16-31 Mayıs 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

03/06/2024

11/06/2024

16-31 Mayıs 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

20/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/06/2024

25/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/06/2024

25/06/2024

1-15 Haziran 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

26/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

26/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

26/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

28/06/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/06/2024

28/06/2024

1-15 Haziran 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/06/2024

01/07/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01/06/2024

10/09/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/06/2024

10/09/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

                                                                                                          Saygılarımızla,

Dosyalar