Sizi Arayalım
İhracat Bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Satış Zorunluluğunda Uygulanan Oran %40’tan %30’a Düşürülmüştür

DUYURU: 14.06.2024/36

İhracat Bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Satış Zorunluluğunda Uygulanan Oran %40’tan %30’a Düşürülmüştür

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “07.06.2024 Tarih ve 3187388 Sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılarak ihracat bedellerinin İBKB’ye veya DAB’a bağlanması gereken oran 0’a düşürülmüştür.

İhracat Genelgesine eklenen Ek 1. maddeyle ihracat bedellerinin %25’inin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satılması ve İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB)’ye veya Döviz Alım Belgesi (DAB)’a bağlanması uygulaması getirilmiş, ayrıca TCMB tarafından “İhracat Genelgesinin Ek 1. Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayımlanmıştı. (06.01.2022 tarihli, 7 sayılı Duyurumuz)

Akabinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “15.04.2022 tarihli Talimatıyla” TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı Ek Madde 1’de yapılan değişiklikle, daha önce %25 olarak uygulanan oran %40 olarak değiştirilmişti. (15.04.2022 tarihli, 41 sayılı Duyurumuz)  

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “07.06.2024 Tarih ve 3187388 Sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılarak ihracat bedellerinin İBKB’ye veya DAB’a bağlanması gereken oran %30’a düşürülmüştür.

Bu değişiklik ile;

  • 10.06.2024 tarihinden itibaren, İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %30'u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır.
  • Fiili ihracat 10.06.2024 tarihinden önce gerçekleştirilmiş olsa dahi, 10.06.2024 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinde en az satış zorunluluğu %30 olarak uygulanacaktır.
  • Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır.
  • Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

Sözü edilen değişiklik 10.06.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İhracat Genelgesi’nin son haline buradan ulaşabilirsiniz.                             

                                                                                                                      Saygılarımızla.

Dosyalar