Sizi Arayalım
İhracat Genelgesinde Serbest Bölgeye Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 28.03.2022/33

İhracat Genelgesinde Serbest Bölgeye Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “21.03.2022 tarih ve 1050661 sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü” başlıklı 8. maddesine 16. fıkra eklenmiştir. Sözü edilen düzenleme ile, serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik firmaların, yurt içindeki döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına yapılan transferlerin ihracat bedeli olarak kabulü edilebilmesi, ihracat işlemi ile ilgili olduğunun maddede sayılan belgelerle tevsiki halinde mümkün kılınmıştır. Söz konusu düzenleme ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “21.03.2022 tarih ve 1050661 sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü” başlıklı 8. maddesine aşağıdaki 16. fıkra eklenmiştir.

"(16) Serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik ithalatçı firmaların yurt içindeki döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına yapılan transferlerin, ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi halinde ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür."

Yapılan düzenleme ile, serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmaların, yurt içindeki döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına yapılan transferlerin ihracat bedeli olarak kabulü edilebilmesi, ihracat işlemi ile ilgili olduğunun maddede sayılan belgelerle tevsiki halinde mümkün kılınmıştır.

Sözü edilen değişiklik sonrasında İhracat Genelgesi’nin son haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar