Sizi Arayalım
İhracatçı Şirketlere Verilecek Desteklerde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 20.08.2022/91

İhracatçı Şirketlere Verilecek Desteklerde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

18.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile ihracatın sürdürülebilir artışının sağlanması için şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) yapılacak ihracat desteklerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Sözü edilen Karar ile 2006 yılından itibaren peyderpey yayınlanarak yürürlüğe giren “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”, “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”, “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” gibi toplam 11 adet Tebliğ yürürlükten kaldırılarak; ilgili Tebliğler kapsamındaki desteklerin çoğu “5973 sayılı Karar” kapsamında yeniden düzenlenmiştir.

“5973 sayılı Karar” ile yeni destek türü olarak “Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ve Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği” sağlanması öngörülmüş ve halihazırda uygulanmakta olan “E-ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği” uygulamasına ise son verilmiştir. Bunun yanında, birim kira desteği, tanıtım desteği, pazara giriş belgesi desteği, küresel tedarik zinciri desteği gibi destekler bazı hibe oran ve hibe üst limiti farklılıkları ile devam etmektedir.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanan, gerçekleştirilen, harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan faaliyetlere ve projelere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatların lehe olan hükümleri uygulanacaktır. İlgili başvurular için (varsa) bu Kararın lehe olan hükümlerinden de yararlanılması mümkündür.

DFİF'ten yapılacak ihracat destek unsurları, tutarı ve oranlarının güncel listesi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Destek Adı

Oran (%)

Tutar

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

%50

4.000.000 TL

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

%50

750.000 TL

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

%50

200.000 TL

Yurt Dışı Pazar Araştırması

%50

100.000 TL

Yurt Dışı Fuar Desteği

*Genel Nitelikli

**Sektörel Nitelikli

 

%50

 

*150.000 TL

**250.000 TL

Yurt İçi Fuar Desteği

*Yurt Dışında Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyetleri

**Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyetleri

 

%50

 

*1.500.000 TL

 **500.000 TL

Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

*Mali Hukuki Danışmanlık Giderleri

 

%50

 

 *3.000.000 TL

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

 

*Makine/Ekipman/Donanım/Yazılım Alımı, Eğitim, Danışmanlık, Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Giderleri

 

**Yurt Dışı Depo Kira Giderleri ve Depolama Hizmetleri

 

 

%50

 

 

 

*15.000.000 TL

 

**4.000.000 TL

Birim Kira Desteği

%50

2.000.000 TL

Tanıtım Desteği

 

*Türkiye’de Üretilen Ürünlerin Yurt Dışında Tanıtımı

 

**Yurt Dışı Birimi Bulunmayan, Marka Tescil Belgesi Bulunan Şirketler İçin Tanıtım Desteği

 

 

%50

 

*2.500.000 TL

 

 **4.000.000 TL

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği

%50

3.000.000 TL

Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği

%50

5.000.000 TL

Gemi Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği

%50

3.000.000 TL

Marka ve TURQUALİTY Desteği

%50

-

Çok Kanallı Zincir Marka Desteği

 

*Yurt Dışı Marka Tescil/ Yenileme /Koruma

**Pazar Araştırma Çalışması ve Rapor

***Tanıtım Giderleri 5 Yıl/Yıllık

****Birim Kira Gideri 5 Yıl/Yıllık

*****Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma/Dekorasyon Giderleri

******Franchise Giderleri 2 Yıl/Yıllık

*******Toplamda Yıllık En Fazla

 

  %50

 

 

 *750.000 TL

 **2.000.000 TL

***9.000.000 TL

****2.000.000 TL

*****3.000.000 TL

******2.000.000 TL

*******20.000.000 TL

 

Söz konusu Karar ile tüm destek üst limitleri TL’ye çevrilmiş olup, destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Y-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

“5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

 

Dosyalar