Sizi Arayalım
İhracatçılar İçin Tanınan Hususi Damgalı Pasaportların (Yeşil Pasaport) Geçerlilik Süresi Dört Yıla Çıkarılmıştır

DUYURU: 02.01.2020/2

İhracatçılar İçin Tanınan Hususi Damgalı Pasaportların (Yeşil Pasaport) Geçerlilik Süresi Dört Yıla Çıkarılmıştır

24.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7196 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, son üç yılda belli yıllık ortalama ihracat tutarının sağlanması ve Türk Ceza Kanununda belirlenmiş süreler geçmiş olsa bile belli suçlardan mahkum olunmaması kaydıyla ihracat yapan firma yetkililerine tanınacak hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) uygulamasında, söz konusu pasaportların geçerlik süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır

 Hatırlanacağı üzere, 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi için gerekli olan yıllık ortalama ihracat tutarları belirlenmiş; ayrıca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmeyeceği hükme bağlanmıştı. Akabinde, 1170 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anılan BKK’nın yıllık ortalama ihracat tutarlarını belirleyen 5. maddesinde değişikliğe gidilerek, firmaların 1 (bir) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilmesi için gerekli olan alt sınır 1 milyon ABD Dolarından 500 bin ABD Dolarına çekilmek suretiyle ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi şartlarında esneklik sağlanmıştı. (11.11.2019 tarihli Duyurumuz)

 Buna göre, son üç takvim yılı itibariyle hesaplanan yıllık ortalama ihracat tutarına bağlı olarak, dört yıl süreyle yeşil pasaport verilebilecek olan firmalar ve pasaport sayıları aşağıdaki gibidir: 

Son 3 Yılın İhracat Ortalaması

Pasaport Sayısı

500 bin ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arası (10 milyon ABD Doları dahil)

1 yetkili 

10 milyon ABD Doları ile 25 milyon ABD Doları arası (25 milyon ABD Doları dahil)

2 yetkili 

25 milyon ABD Doları ile 50 milyon ABD Doları arası (50 milyon ABD Doları dahil)

3 yetkili 

50 milyon ABD Doları ile 100 milyon ABD Doları arası (100 milyon ABD Doları dahil)

4 yetkili 

100 milyon ABD Dolarının üstü

5 yetkili 

 

Saygılarımızla.

Dosyalar