Sizi Arayalım
Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Alma Şartlarını Kaybeden İhracatçılara, İade Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Uygulanan Belirli Süreyle Yeniden Pasaport Verilmemesine İlişkin Süre 10 Yıldan 4 Yıla İndirilmiştir

DUYURU: 12.10.2020/170

Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Alma Şartlarını Kaybeden İhracatçılara, İade Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Uygulanan Belirli Süreyle Yeniden Pasaport Verilmemesine İlişkin Süre 10 Yıldan 4 Yıla İndirilmiştir

İlk olarak 09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesine fıkra eklenmesi suretiyle mevzuatımıza dahil edilen ihracatçılara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesi uygulamasının esasları, 23.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)” ile belirlenmişti.

Akabinde, 24.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7196 sayılı Kanun ile Pasaport Kanunu’nda yeniden değişikliğe gidilerek, ihracat yapan firma yetkililerine tanınan hususi damgalı pasaport uygulamasında ilgili pasaportların geçerlilik süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 02.01.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, 07.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

  • İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportların geçerlik süresinin iki yıldan dört yıla çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme 2017/9962 sayılı BKK’nın ilgili bölümüne işlenmiş,
  • 2017/9962 sayılı BKK’da geçen “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi, “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiş,
  • Hususi damgalı pasaportları alan firma yetkililerince pasaportun geçerlilik süresi içerisinde gerekli şartlarından en az birinin kaybedildiği durumda, pasaportu iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileri ile buna ilişkin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine yaptırım olarak uygulanan yeniden hususi damgalı pasaport verilmemesine ilişkin on yıllık süre dört yıla indirilmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar