Sizi Arayalım
İzmir İli İçin “Form BA-BS” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 03.11.2020/179

İzmir İli İçin “Form BA-BS” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan “132 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, İzmir ilinde meydana gelen deprem nedeniyle;

  • 31.10.2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 02.11.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi ve
  • Anılan tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi

30.11.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözü edilen Sirkülere bu link üzerinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

Dosyalar