Sizi Arayalım
Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Yapılacak Ödemeler İçin, Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge 31.07.2023 Tarihine Kadar Aranılmayacaktır

DUYURU 20.02.2023/31

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Yapılacak Ödemeler İçin, Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge 31.07.2023 Tarihine Kadar Aranılmayacaktır

17.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15)” ile, yapacakları ödemeler sırasında “vergi borcu yoktur” yazısını almak zorunda olan kurumların 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”un 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına verdiği yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartı getirilmiş ve konu ile ilgili açıklamalara “Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği”nde yer verilmişti.

Anılan Tebliğ uyarınca, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”na tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) tarafından söz konusu Tebliğ’de belirtilen 5.000 TL ve üzerindeki ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması zorunludur.

Bu defa, meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, 17.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15)” ile, yapacakları ödemeler sırasında “vergi borcu yoktur” yazısını almak zorunda olan kurumların 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgeyi aramamaları yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak olan ödemeler için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılmayacaktır.

Sözü edilen uygulama ülke genelinde geçerli olacak ancak, deprem dışındaki nedenlerle yapılacak ödemelerde belge aranmaya devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 17.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15)”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar