Sizi Arayalım
Kambiyo İşlemlerine İlişkin BSMV Oranı Yeniden Binde 2’ye İndirilmiş ve TL Cinsinden Mevduat Hesapları ile Katılım Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranlarında Geçici Süreyle İndirime Gidilmiştir

DUYURU: 30.09.2020/165

Kambiyo İşlemlerine İlişkin BSMV Oranı Yeniden Binde 2’ye İndirilmiş ve TL Cinsinden Mevduat Hesapları ile Katılım Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranlarında Geçici Süreyle İndirime Gidilmiştir

30.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3031 ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları” ile;

  • Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden uygulanan BSMV oranı yüzde 1’den binde 2'ye indirilmiş ve
  • 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) TL cinsinden vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ile 30.09.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen TL cinsi hesaplara ödenecek olan faiz ve kar paylarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Kambiyo İşlemlerine İlişkin BSMV Oranı Yeniden Binde 2’ye İndirilmiştir

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde değişikliğe gidilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanmakta olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı binde 1'den binde 2'ye yükseltilmiş ve sözü edilen oranı on katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmişti. (09.12.2019 tarihinde yayımladığımız Rehber)

Akabinde, 24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yukarıda sözü edilen yetki çerçevesinde kambiyo muamelelerine ilişkin BSMV oranı, satış tutarı üzerinden binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmişti. (26.05.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru)

Bu defa, 30.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden uygulanan BSMV oranı yüzde 1’den yeniden binde 2'ye indirilmiştir.

Yukarıda belirtilen vergiden muaf olan işletmeler ile ilgili mevcut düzenleme aynen devam etmekte olup, sözü edilen muafiyetlerden yararlanan işletmeler (örneğin ihracatçılar ve sanayi sicil belgeli işletmeler) kambiyo muamelelerinde BSMV ödememeye devam edeceklerdir. 

Mevduat Hesapları ile Katılım Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranlarında Geçici Süreyle İndirim Yapılmıştır

30.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına geçici madde eklenmek suretiyle, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) TL cinsinden vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ile 30.09.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen TL mevduat hesaplarına yürütülen faizler ile TL katılma hesapları karşılığında ödenen kar paylarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidilmiştir.

Yapılan düzenleme çerçevesinde geçici süreyle geçerli olacak indirimli stopaj oranları ile normal dönemde uygulanan (geçici sürenin sonunda uygulanmaya devam edilecek olan stopaj oranları) aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Açıklama

Eski Oran (%)

İndirimli Oran (%)

Mevduat Faizleri (TL)

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

15

5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

12

3

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

10

0

Katılım Bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (TL)

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

15

5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

12

3

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

10

0

Döviz cinsinden hesaplara uygulanan stopaj oranlarında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Saygılarımızla.

Dosyalar