Sizi Arayalım
Kambiyo Muamelelerine İlişkin BSMV Oranı Yüzde 1’e Yükseltilmiştir

DUYURU: 26.05.2020/104

Kambiyo Muamelelerine İlişkin BSMV Oranı Yüzde 1’e Yükseltilmiştir

24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kambiyo (döviz) muamelelerine ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı, satış tutarı üzerinden binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmiştir.

Sözü edilen Karar ile yapılan düzenlemenin detayları aşağıdaki gibidir.

I. DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ GEÇERLİ KAMBİYO MUAMELELERİNE İLİŞKİN BSMV ORANI

15.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, BSMV oranlarının belirlenmesine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’nda yapılan değişiklikle, kambiyo muamelelerinde uygulanacak oran, satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 15.05.2019 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı. Daha öncesinde kambiyo işlemleri (satışları) üzerinden BSMV alınmamakta, daha açık bir ifadeyle sözü edilen işlemler üzerindeki BSMV oranı yüzde 0 olarak uygulanmaktaydı.

Öte yandan, 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde değişikliğe gidilerek kambiyo alım ve satım muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanacak BSMV oranı binde 1'den binde 2'ye yükseltilmiş ve bu oranı on katına kadar artırma konusunda yetki verilerek Cumhurbaşkanına tanınan vergi oranını belirleme konusundaki yetkinin kapsamı genişletilmişti (09.12.2019 tarihinde yayımladığımız Rehber).

Diğer yandan, Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderilen 21.05.2020 tarihli yazı ile bankalar nezdinde mevduat ve yatırım hesapları üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında olduğu değerlendirilmiş ve bu işlemler için yürürlükte olan oran (binde 2) üzerinden BSMV hesaplanması gerektiği belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 23.05.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

II. YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASI KAMBİYO MUAMELELERİNE İLİŞKİN BSMV ORANLARI

Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile, 98/11591 sayılı BKK’nın ilgili bölümlerinde değişiklik yapılarak kambiyo muamelelerine ilişkin satış tutarı üzerinden binde 2 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 1’e yükseltilmiştir. Buna göre, fiziki teslimat olmaksızın kaydi altın alım-satım işlemleri ile kambiyo muamelelerine yönelik BSMV’nin hesaplanmasında, 24.05.2020 tarihi itibariyle vergi oranı yüzde 1 olarak dikkate alınacaktır.

Bununla birlikte, anılan BKK’da yer alan düzenleme çerçevesinde aşağıda belirtilen kambiyo işlemlerine ilişkin BSMV oranının “sıfır” olarak uygulanması konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, bu işlemler için sıfır oranının uygulanılmasına devam edilecektir:

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Saygılarımızla. 

Dosyalar