Sizi Arayalım
Kar Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Duyuru

DUYURU: 20.04.2020/76

Kar Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Duyuru

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 Sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanuna geçici 13. madde eklenerek, Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan fonlar hariç olmak üzere;

  • Sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarının 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşamayacağı,
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,
  • Ayrıca genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği

hükme bağlanmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 18.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan “17.04.2020 tarihli Duyuru” ile, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeden istisna tutulacak olan şirketlerin belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı’nın yetkili kılındığı hatırlatılmış ve konu hakkında Bakanlıkça yapılacak olan düzenlemelerin takip edilmesinin önemi olduğu vurgulanmıştır.

Sözü edilen Genel Müdürlük Duyurusunun tam metnine bu linkten ulaşılabilir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar