Sizi Arayalım
Karşılıksız Çek Düzenleyenlere Yönelik Ceza İnfazının Durdurulması İmkanından Faydalanılabilmesi İçin Gereken Çek Bedellerinin Kısmen Ödenmesine İlişkin Yasal Süre 3 Aydan 1 Yıla Çıkarılmıştır

DUYURU: 30.06.2020/119

Karşılıksız Çek Düzenleyenlere Yönelik Ceza İnfazının Durdurulması İmkanından Faydalanılabilmesi İçin Gereken Çek Bedellerinin Kısmen Ödenmesine İlişkin Yasal Süre 3 Aydan 1 Yıla Çıkarılmıştır

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile “Çek Kanunu”na geçici 5. madde eklenmiş ve 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız çekten dolayı hüküm alanların cezaları ile ilgili infaz işlemlerinin 26.03.2020 tarihi itibariyle durdurularak, hükümlünün;

  • Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemesi ve
  • Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi

kaydıyla, mahkemece ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesinin önü açılmıştı. Ancak, infazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verileceği belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 27.03.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Bu defa, 26.06.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Çek Kanunu’nun geçici 5. maddesinde yer alan ve yukarıda ifade edilen “üç ay” ibareleri “bir yıl” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, karşılıksız çek düzenlenmesine ilişkin cezalarda infazın durdurulması imkanının kaybedilmemesi bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde onunun ödenmesi gereken süre üç aydan bir yıla çıkarılmıştır.

Buna göre, çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde onunu, daha önce üç ay olarak belirlenen sürenin sona erdiği 26.06.2020 tarihine kadar ödememeleri sebebiyle, cezaların infazının durdurulması imkanını kaybedenlerin, söz konusu tutarları 26.03.2021 tarihine kadar ödemeleri mümkün olacak, bu sürenin sonuna kadar durdurma işlemi otomatik olarak uzayacaktır.

Saygılarımızla,

Dosyalar