Sizi Arayalım
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No’lu Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

DUYURU: 13.04.2022/55

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No’lu Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin “Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı’na aşağıdan ulaşabilirsiniz.

7394 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nın yatırım teşvik belgeli imalat sanayine yönelik yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesini sağlayan uygulamadan istisna uygulamasına geçilmiş ve turizme yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlar da istisna kapsamına alınmıştı. Yine aynı Kanun ile proje bazlı destek kapsamında yatırım teşvik belgesine haiz elektrik motorlu taşıt aracı yatırımı yapan yatırımcılara bu araçların geliştirilmesine yönelik olarak verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri KDV’den istisna edilmişti. (17.02.2022 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa “imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine sağlanan istisna” ile “elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetleri için getirilen istisnaya” ilişkin açıklamaların da yer aldığı “42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 11.05.2022 tarihinde duyurularak, kamuoyunun görüş ve önerilerine açılmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin, 13.05.2022 Cuma günü sonuna kadar e-posta yoluyla fsayimoglu@gelirler.gov.tr adresine iletilebilmesi mümkündür.

Yukarıda sözü edilen Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar