Sizi Arayalım
KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form BA-BS Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

DUYURU: 24.03.2020/40

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form BA-BS Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 23.03.2020 tarihinde yayınlanan “126 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, Şubat dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile anılan döneme ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatılmıştır.

Buna göre, işbu Duyuru konusu Sirküler ile;

  • 26.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Şubat dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24.04.2020 günü sonuna kadar,
  • 31.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30.04.2020 günü sonuna kadar,
  • 31.03.2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30.04.2020 günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar