Sizi Arayalım
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 1 Ay Daha Uzatılmıştır

DUYURU: 01.08.2020/134

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 1 Ay Daha Uzatılmıştır

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7226 sayılı Kanun” ile, kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuru şartlarında esnekliğe gidilmiş ve başvuru tarihini 31.12.2020 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetkili verilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız 27.03.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Akabinde, 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yeni koronavirüs salgını nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin uygulanma süresi bir ay uzatılmıştı. Sözü edilen düzenlemeye ilişkin açıklamalarımız ise 01.07.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık sürenin sonundan itibaren başlamak üzere bir ay daha uzatılmıştır.

Buna göre, kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçilerle sınırlı olmak ve aynı şartları aşmamak kaydıyla; 

  • 30.07.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.08.2020 tarihinden,
  • 30.07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulamasının bitiş tarihinden

başlamak üzere bir ay süreyle uzatılmış olmaktadır.

İşbu Duyuru konusu Karar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

Saygılarımızla,

Dosyalar