Sizi Arayalım
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 1 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 01.07.2020/121

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 1 Ay Uzatılmıştır

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile, kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuru şartlarında esnekliğe gidilirken, başvuru tarihini 31.12.2020 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetkili verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Bu defa, 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ek 2. ile geçici 23. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;  yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 

  • Bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden,
  • Bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden

başlamak üzere bir ay süreyle uzatılmıştır.

Ayrıca, yeni koronavirüs kaynaklı dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Saygılarımızla.

Dosyalar