Sizi Arayalım
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 2 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 28.10.2020/175

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 2 Ay Uzatılmıştır

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7226 sayılı Kanun” ile, kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuru şartlarında esnekliğe gidilirken başvuru süresini 31.12.2020 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 27.03.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Akabinde, yeni koronavirüs nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;

  • 31.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bir ay süreyle (01.07.2020 tarihli Duyurumuz),
  • 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bir ay süreyle (01.08.2020 tarihli Duyurumuz),
  • 31.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay süreyle (01.09.2020 tarihli Duyurumuz)

uzatılmıştı.

Bu defa, 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde iki ay süreyle tekrar uzatılmıştır.

Buna göre, kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

  • 31.10.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.11.2020 tarihinden,
  • 31.10.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışmanın bitiş tarihinden

başlamak üzere iki ay süreyle uzatılmış olmaktadır.

İşbu Duyuru konusu Karar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar