Sizi Arayalım
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Tekrar Uzatılmıştır

DUYURU: 27.04.2021/62

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Tekrar Uzatılmıştır

23.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31.03.2021 tarihinden sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bununla birlikte, kısa çalışma uygulamasına başvuru süresi 31.01.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olduğundan ve sözü edilen başvuru süresinde herhangi bir uzatma yapılmış olmadığından, 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen süre uzatımı 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş bulunan işverenler açısından geçerli olacaktır.

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile, kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuru şartlarında esnekliğe gidilirken başvuru tarihini 31.12.2020 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 27.03.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Akabinde, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Cumhurbaşkanına verilen söz konusu yetki 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yukarıda belirtilen yetkilere istinaden Cumhurbaşkanı tarafından muhtelif Kararlar yayımlanmış, son olarak yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmuş işyerleri için 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (19.02.2021 tarihli Duyurumuz)

Bu defa, 23.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ”3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31.03.2021 tarihinden sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır. Bununla birlikte, kısa çalışma uygulamasına başvuru süresi 31.01.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olduğundan ve sözü edilen başvuru süresinde herhangi bir uzatma yapılmış olmadığından, işbu Duyuru konusu 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen süre uzatımı 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş bulunan işverenler açısından geçerli olacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar