Sizi Arayalım
Konaklama Hizmetlerindeki İndirimli KDV Uygulamasının Süresi 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 30.07.2021/110

Konaklama Hizmetlerindeki İndirimli KDV Uygulamasının Süresi 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na geçici 6. madde eklenmek suretiyle, konaklama (geceleme) hizmetlerinin de dahil olduğu pek çok mal ve hizmetin tabi olduğu katma değer vergisi (KDV) oranında 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) indirime gidilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız 02.08.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı. 

  Akabinde;

  • 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, sözü edilen geçici 6. maddede yer alan 31.12.2020 tarihi 31.05.2021 olarak değiştirilmek suretiyle, konaklama hizmetlerinin de dahil oluğu mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranlarındaki indirimlerin uygulama süresi  31.05.2021 tarihine uzatılmış (24.12.2020/197 sayılı Duyurumuz),
  • 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Karar'a geçici 9. madde eklenerek, (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri için indirimli olarak (%1 oranında) uygulanan KDV’nin geçerlilik süresi 30.06.2021olarak yeniden belirlenmiş, (02.05.2021/65 sayılı Duyurumuz)
  • Son olarak, 22.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de, 2007/13033 sayılı Karar’ın geçici 9. maddesinde yer alan “30.06.2021” ibaresi “31.07.2021 şeklinde değiştirilmek suretiyle, konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için öngörülen %1 oranındaki indirimli KDV uygulamasının geçerlik süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (24.06.2021/90 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Karar’ın geçici 9. maddesinde yer alan “31.07.2021” ibaresi “30.09.2021” şeklinde değiştirilerek, konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde geçerli KDV indiriminin süresi 30.09.2021 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Sözü edilen Karar 01.08.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar