Sizi Arayalım
Konaklama Hizmetlerindeki İndirimli KDV Uygulamasının Süresi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 24.06.2021/90

Konaklama Hizmetlerindeki İndirimli KDV Uygulamasının Süresi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

22.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Karar'ın geçici 9. maddesinde yer alan “30.06.2021” ibaresi “31.07.2021” şeklinde değiştirilmiş ve konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için öngörülen %1 oranındaki indirimli KDV uygulamasının 31.07.2021 tarihine kadar devam etmesi sağlanmıştır. Sözü edilen Karar ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na, geçici 6. madde eklenmek suretiyle pek çok mal ve hizmetin tabi olduğu katma değer vergisi (KDV) oranlarında, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere indirim yapılmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 02.08.2020 tarihinde yayımlanan Duyuru’da yer almıştı. 

Akabinde;

  • 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”ile, sözü edilen geçici 6. maddede yer alan 31.12.2020 tarihi 31.05.2021 olarak değiştirilmek suretiyle, ilgili mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranlarındaki indirimlerin uygulama süresi  31.05.2021 tarihine uzatılmış (24.12.2020/197 sayılı Duyurumuz),
  • 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Karar'a geçici 9. madde eklenerek, (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri için indirimli olarak (%1 oranında) uygulanan KDV’nin geçerlilik süresi 30.06.2021 olarak yeniden belirlenmiştir. (02.05.2021/65 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 22.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, KDV oranlarının düzenlendiği “2007/13033 sayılı Karar”ın geçici 9. maddesinde yer alan “30.06.2021” ibaresi “31.07.2021” şeklinde değiştirilmiş ve konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için öngörülen %1 oranındaki indirimli KDV uygulamasının 31.07.2021 tarihine kadar devam etmesi sağlanmıştır.

4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 Saygılarımızla.

Dosyalar