Sizi Arayalım
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Tübitak Destek Program Çağrıları ve Başvurular İle Yükümlülüklere İlişkin Süre Değişiklikleri

DUYURU: 28.03.2020/48

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Tübitak Destek Program Çağrıları ve Başvurular İle Yükümlülüklere İlişkin Süre Değişiklikleri

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID- 19) salgını dolayısıyla TÜBİTAK, ‘’COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı’’ başlatmıştır. Açılan çağrılar kapsamında virüsle mücadele edilmesi için gerekli malzemelerin üretimine yönelik Ar-Ge Projeleri desteklenecektir. Ek olarak, Covid-19 salgını nedeniyle devam etmekte olan Tübitak projeleriyle ilgili yükümlülük tarihleri ile yeni projelere ilişkin başvuru tarihleri güncellenmiştir.

Bunun yanısıra Covid-19 gündemi dışındaki farklı projelerde uluslararası alanlarda yeni açılan çağrılar mevcuttur. Söz konusu yeni açılan Tübitak çağrıları ile Tübitak projelerinin başvuru/yükümlülük güncel tarihleri yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

1. TÜBİTAK COVID-19 MÜCADELESİ EK DESTEK PAKETİ

TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan söz konusu özel Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik aşağıda örnekleri verilen konularda sunulacak Ar-Ge projelerine hızlı destek verilecektir.

       > Ana Alanlar

 • Dezenfektanlar
 • Maske
 • Koruyucu kıyafetler
 • Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri
 • Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar  
 • Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar
 • İlaç
 • Aşı
 • Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları

Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu sunulabilecektir. Çağrı 26 Mart 2020’de açılmış olup, 2 Nisan 2020 saat 23:59’da kapanacaktır. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 9 ay olabilecektir. Çağrı kapsamında en fazla 10 proje desteklenecektir.

2. TÜBİTAK-FRANSA BOSPHORUS PROGRAMI ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransa’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Söz konusu çağrı tüm alanlara açık olacaktır ancak aşağıda yer alan tematik alanlardan gelen projelere öncelik verilecektir.

      >Ana Alanlar

 • Sağlık
 • Makina İmalat
 • Otomotiv
 • Tarım
 • Son Başvuru Tarihleri : 11 Haziran 2020, 17:30.

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği verilecektir. Maksimum proje süresi 24 ay olabilmektedir.

3. COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI TÜBİTAK

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürülebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir.

CoBioTech projesi 2020 yılı çağrısı 18 Mart 2020 itibariyle açılmıştır. Söz konusu çağrıya 9 farklı ülkeden 9 farklı kuruluş katılmaktadır. Türkiye’den özel sektör firmaları, üniversiteler ve araştırma kuruluşları başvuru yapabilmektedir.

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır. Proje önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 30 Haziran 2020 13:00 h (CEST)

4. TÜBİTAK – NSTDA (TAYLAND) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tayland’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Söz konusu ortak projeler yalnızca aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir:

 • Gıda Güvenliği & Tarım
 • Biyomateryaller, Biyotıp, İlaç
 • Sensörler

Son Başvuru Tarihi: 8 Haziran 2020’dir. Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği, Tayland’daki araştırmacılar içinse NSTDA tarafından proje süresi boyunca 3.6 Milyon THB destek sağlanacaktır. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir.

5. 2020 YILI KUTUP ÇAĞRILARI

Kutuplar” ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrıları, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde ARDEB tarafından 17.03.2020 tarihi itibarıyla açılmıştır.

6. TÜBİTAK PROJELERİ BAŞVURU/YÜKÜMLÜLÜK TARİHİ GÜNCELLEMELERİ

 • Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim tarihleri, ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç ay ertelenmiştir.
 • 1601 Programı - 1512 BİGG Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 1 Haziran 2020 tarihine uzatılmış olup takvimin diğer aşamaları güncellenmiştir.
 • 1512 Programı 2019 – 2 Çağrısı 2. Aşama başvurusu 15 Haziran 2020 tarihine uzatılmış olup takvimin diğer aşamaları güncellenmiştir.
 • Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AquaticPollutants ERA-NET Cofund projesi kapsamında 17/02/2020 tarihi itibariyle açılan uluslararası ortak proje çağrısı başvuru tarihleri; COVID-19 pandemisi nedeniyle güncellenmiştir:
 1. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih:  18/05/2020 (17:00CEST)
  1. aşama önerilerinin ulusal başvuru sürecinin (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) tamamlanması için son tarih: 28/05/2020 (17:30 TSİ)
 • Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET projesi (SusCrop) kapsamında 10/02/2020 tarihi itibariyle açılan uluslararası ortak proje çağrısı başvuru tarihleri; COVID-19 pandemisi nedeniyle güncellenmiştir:
 1. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih:  28/04/2020 (13:00 CEST)
 2. aşama önerilerinin ulusal başvuru sürecinin (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) tamamlanması için son tarih: 04/05/2020 (17:30 TSİ)

 

Saygılarımızla.

Dosyalar